Nödinsamling för Mocambique
Finlands Röda Kors Åbo svenska avdelning Åbo Finlands Röda Kors katastroffond

Nödinsamling för Mocambique

Röda Korsets vårdenhet för kolera inledde sin verksamhet i Moçambique Finlands Röda Kors och kanadensiska Röda Korsets gemensamma vårdenhet för kolera har tagit emot de första patienterna. Enheten är en del av fältsjukhuset som kommer att fungera i samband med det lokala sjukhuset i Nhamatanda. Risken för en allvarlig koleraepidemi är just nu väldigt stor i området som förstördes av cyklonen Idai i Moçambique. I ohygieniska förhållanden sprids sjukdomen snabbt via orent dricksvatten och mat. Det mest väsentliga när det gäller att förhindra en okontrollerad epidemi är att erbjuda rent dricksvatten och även snabb och effektiv vård till de som insjuknat. Åbo svenska avdelning har vidtagit olika åtgärder för att hjälpa de nödställda. Denna insamling är en del av åtgärderna. xxx Emergency collection The Red Cross Care Unit for Cholera has initiated its activities in Mozambique. The Finnish Red Cross and Canadian Red Cross joint care unit for cholera has received the first patients. The unit is part of the field hospital that will work in cooperation with the local hospital in Nhamatanda. The risk of a serious cholera epidemic is currently very high, especially in the area that was destroyed by cyclone Idai in Mozambique. In unhygienic conditions, the disease rapidly spreads through unclean drinking water and food. The most important thing when it comes to preventing an uncontrolled epidemic is to offer clean drinking water and also quick and effective care for those who have become sick. Turku's Swedish department has taken various actions to help those in need. This collection is part of those actions.

Insamlat belopp:
Mål: 500 €
Period:
2019-04-08 2019-04-23

Aktivitet

Donationer:

Senaste gåvor

{{don.Amount | number:0}} €
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Nödinsamling för Mocambique
Finlands Röda Kors Åbo svenska avdelning
{{don.MessageAnswer}}
Det finns inga gåvor till denna insamling ännu
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close