Nödinsamling
FRK Åbo svenska avdelning Åbo Finlands Röda Kors katastroffond

Nödinsamling

Finlands Röda Kors startar en nödhjälpsinsamling för att underlätta den humanitära situationen i Myanmar. Insamlingen ordnas under tiden 9 - 16.6.2021. Ökade oroligheter på grund av den politiska krisen har försämrat civilbefolkningens situation ytterligare i Myanmar. Behovet av humanitär hjälp ökar runt om i landet. Hälsoservicen på offentliga sjukhus är synnerligen begränsad. Nödhjälp levereras till de hjälpbehövande. Rödakorsfrivilliga i Myanmar ger första hjälpen och räddar liv i krisens frontlinje. Humanitär hjälp ges till dem som mest behöver den i enlighet med Röda Korsets principer om humanitet, opartiskhet, neutralitet och självständighet. Rödakorsfrivilliga i Myanmar ger första hjälpen och räddar människoliv i krisens frontlinje. Eftersom sjukhus- och hälsovårdsservice saknas i praktiken, arbetar över 2000 frivilliga vid första hjälpen-stationer och i ambulanser. De har bistått genom att ge hjälp åt cirka 3000 människor i kritisk situation runt om i landet. Allt som allt är antalet hjälpbehövande 250 000. Röda Korset i Myanmar är en av de få aktörerna i landet som har fritt tillträde till de hjälpbehövande. Röda Korset utvidgar sin operation i Myanmar för att hjälpa 250 000 människor, som står inför ett växande behov av humanitär hjälp, såsom brist på hälsovård, ökad fattigdom och matbrist. Fattigdomen, coronaviruset och den politiska krisen fördjupar myanmariernas svaga situation ytterligare. Röda Korset i Myanmar har en viktig roll i att inrikta hjälpen. Med en över ett år lång nödhjälpsvädjan kan den nationella och lokala hälsoservicen utvidgas betydligt, och därmed kan personer med funktionsnedsättning och människor som på grund av oroligheterna hamnat i en allt sämre ställning få hjälp. Covid-19-smittfallen i Myanmar är på en oroväckande hög nivå. Eftersom pandemin härjar i grannländerna, är sannolikheten för en andra våg stor i Myanmar. Hälsoservicen har avbrutits på grund av det nationella coronaprogrammet, fastän man även tvingats pruta på programmet betydligt. Röda Korset fortsätter att ge behovsbaserad humanitär hjälp. Myanmars Röda Kors och Internationella Röda Korset koncentrerar sig på att ge hjälp till dem som mest behöver den enligt principerna om humanitet, opartiskhet, neutralitet och självständighet. Röda Korset stöder ett långvarigt biståndsarbete i Myanmar för att människorna ska få leva friska och i trygghet.

Insamlat belopp:
Mål: 500 €
Period:
2021-06-08 2021-06-16

Aktivitet

Donationer:

Senaste gåvor

{{don.Amount | number:0}} €
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Nödinsamling
FRK Åbo svenska avdelning
{{don.MessageAnswer}}
Det finns inga gåvor till denna insamling ännu
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close