Från hopp till verklighet: Grunda en insamling

Också du är en fantastisk digisamlare. Starta en egen Hungerdagsinsamling och bjud in dina vänner per e-post och i sociala medier.

Under Hungerdagen samlas medel in till katastroffonden. Med de donationer som samlas in får offer för krig och naturkatastrofer runt om i världen mat, rent vatten och mediciner.

I Finland hjälper de donationer du samlar in bland annat människor som förlorat sitt hem i en eldsvåda.

Gör så här:

1. Välj ditt donationsmål och starta insamling.
2. Bjud in dina vänner att delta via sociala medier eller per e-post.
3. Du ser både bidrag och meddelanden direkt på din egen insamlingssida.

Tack för att du bryr dig! Tillsammans kan vi göra så att hjälpen når fram dit där den behövs.

PS Det enklaste sättet att delta i Hungerdagen är att samla in bidrag till den gemensamma Röda Kors Hungerdagsinsamlingen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close